Medewerkers Omgevingszaken

Met de komst van de Wabo zijn een aantal regels in de bouwregelgeving drastisch veranderd. Een ervan is het wel of niet vergunningvrij zijn van een bouwwerk. Waar eerst een lijst voldeed waarin bouwwerken en de situering hiervan werden beschreven die vergunningvrij waren, is er nu ook de samenhang met het planologische gebruik.

Het is gebleken dat veel medewerkers van Omgevingszaken hier nog niet voldoende van weten om de burger hierover goed te informeren.

In de training wat en hoe vergunningvrij in de Wabo wordt op een praktische wijze ingegaan op de nieuwe regels van het vergunningvrij bouwen én gebruiken van bouwwerken.

De training is bedoeld voor frontoffice medewerkers, buitenopzichters en bouwplantoetsers van de afdeling van de gemeente waar omgevingsaanvragen worden beoordeeld.

Speciaal voor de front-office van Omgevingszaken

Er wordt steeds meer verwacht van de front-office van gemeentes.
Vooral nu de Wabo bestaat, is de front-officemedewerker een vraagbaak geworden voor de meest uiteenlopende onderwerpen.

AMIA-advies biedt verschillende trainingen aan voor de front-office van Omgevingszaken.
Denk hierbij aan de training ‘Basis Bouwbesluit’ en ‘Basis Bouwregelgeving’.

Trainingen op maat

Ook een speciaal voor uw afdeling op maat gemaakte training bestaat tot de mogelijkheden.

Info

Over het algemeen worden de trainingen incompany gegeven bij een minimum aantal van 5 deelnemers.
Vraag gerust de folders aan via de contactpagina.